Redacció de textos per transmetre correctament la informació de l’empresa, producte o servei. Permet difondre amb garanties i transparència les nostres accions.

  • Redacció d’articles professionals
  • Elaboració de columnes d’opinió
  • Edició de llibres d’empresa, promocionals i memòries
  • Preparació de continguts per a publicacions internes
  • Emmaquetació i disseny de documents d’impacte
  • Content Curation