Dirigit a empresaris, directius, polítics i persones exposades sovint als mitjans de comunicació. Ajudem a treure’n el màxim profit de la imatge personal. Dissenyem estratègies de comunicació per millorar la reputació i la marca a internet.

  • Gabinet de premsa personalitzat
  • Auditoria i assessoria de comunicació
  • Formació personalitzada
  • Elaboració de discursos i articles opinió
  • Optimització de les eines de comunicació
  • Relacions amb els mitjans i líders opinió