Un pla de comunicació interna cohesiona els equips i permet la implicació de tothom alhora d’aconseguir un objectiu comú. La reputació comença a forjar-se a casa.

  • Auditoria i diagnosi
  • Disseny plans estratègics
  • Formació de portaveus
  • Newsletters en diferents formats
  • Elaboració de manuals corporatius
  • Projectes de participació
  • Assessorament en matèria de protocol i imatge