Treballem la prevenció com estratègia. I gestionem els conflictes de manera eficaç per aconseguir reconvertir una situació de crisi en una oportunitat.

  • Diagnòstic, situació i auditoria riscos
  • Plans de prevenció de crisi
  • Gestió de conflictes i aplicació d’estratègies
  • Assessoria i supervisió durant la crisi
  • Formació de portaveus i gabinets de crisi
  • Relacions amb els mitjans i liders d’opinió
  • Servei d’alertes