Treballem desenvolupant estratègies que augmenten la notorietat i la rellevància de la seva empresa, administració, producte o servei, dotant-los d’un valor afegit.

  • Plans de comunicació
  • Auditories d’imatge
  • Notes de premsa i dossiers de premsa
  • Preparació de rodes de premsa
  • Formació de portaveus
  • Memòria anual i altres publicacions corporatives
  • Elaboració de missatges i relacions líders opinió