Assessorem i implementem l’estratègia online més efectiva per gestionar-la de forma adequada.  Incorporem Internet com un canal  de comunicació més.

  • Plans de comunicació 2.0
  • Assessoria estratègica per projectes web
  • Comunicació a les xarxes socials
  • Creació i gestió de blogs
  • Gestió i redacció de continguts
  • Serveis de community manager
  • Gestió sales de premsa 2.0
  • Posicionament SEO