Compromís de complir amb les expectatives dels nostres clients apostant per un servei de qualitat, flexible i en constant innovació

A Globalcom som conscients que a cada empresa, producte o servei li correspon una comunicació específica. En aquest sentit, identifiquem les necessitats d’una determinada companyia, producte o servei, quin tipus de comunicació és el més adient i de quina manera es pot fer més efectiva. Per aconseguir-ho, partim de l’elaboració d’un Pla de comunicació específic on es defineix la posició de l’empresa, producte o servei en el mercat, s’analitza la seva competència i les seves fortaleses i debilitats.

Un estudi exhaustiu que determinarà de quina manera i amb quines eines es pot aconseguir la millor comunicació.

 

Oferim des de la redacció i distribució de notes de premsa, dossiers de premsa, preparació de contactes amb els mitjans de comunicació, organització de rodes de premsa, formació de portaveus, concertació d’entrevistes, organització de jornades fins a tots els aspectes vinculats amb la comunicació a Internet, webs o xarxes socials amb garanties d’èxit.