/ febrer 3, 2021/ Comunicació, Xarxes Socials

Aquesta és la gran pregunta que ens fan els clients quan l’equip de Globalcom els proposa d’obrir determinats perfils a les xarxes socials. Encara que només siguin aquells perfils que creiem que s’ajusten millor a la seva comunicació. La resposta és fàcil. Però, en funció de la convicció de que la comunicació corporativa i el màrqueting digital poden contribuir positivament a la gestió empresarial, s’accepten amb més o menys entusiasme.

Des de Globalcom, creiem fermament que una gestió adequada i estratègica de les xarxes socials és un factor important en la consecució dels objectius i reputació de l’empresa o institució.

Les xarxes socials i la imatge de marca

Construir una imatge de marca i mantenir comunicació amb diferents usuaris passa, ara com ara, per tenir presència i relacions a les xarxes socials. El món virtual és una part rellevant de les nostres vides. Ens permeten parlar i interactuar amb el nostre entorn de forma fàcil.

Utilitzar les xarxes socials no només és promoció dels serveis que s’ofereix l’empresa o institució. És també compartir articles i crear comunitat. Estar a les xarxes socials implica escoltar als usuaris/clients/entorn social i interactuar-hi sempre que sigui possible. La marca i els seus valors han d’estar presents en totes aquestes comunicacions.

Les xarxes són difondre contingut

Xarxes socialsLes xarxes no són res si no tenim contingut: contingut en format de text, d’imatge, audiovisual. El contingut pot ser propi o de tercers però cal que aporti valor afegit a la nostra comunitat.

Estar a les xarxes socials vol dir treballar continguts específics per a cada xarxa. Així mateix, tot aquest esforç ha de contribuir en l’assoliment dels objectius de comunicació corporativa fixats. Aquest treball no pot fer-se sol, sempre recomanem que vagi de la mà d’un treball de posicionament orgànic, SEO.

Tot junt, estratègies a les xarxes socials i treball SEO, ens permetrà:

  • Incrementar el trànsit cap a la web i tenir més opcions de convertir les accions comunicatives en alguna altra cosa.
  • Millorar el posicionament orgànic en els cercadors d’internet.
  • Contribuir en el coneixement de la marca
  • Generar confiança digital.
  • Ajudar a captar potencials clients.
  • Establir un canal de comunicació directa amb els clients (positiu i negatiu).

Generar confiança digital

Possiblement el que pot cridar més l’atenció és la generació de confiança digital. L’Estudio Anual de Redes Sociales 2020 ens indica que l’ús de les xarxes socials a Espanya és del 87% dels internautes d’entre 16-65 anys. Això són uns 25,9 milions de persones.

Aquest estudi ens mostra que Facebook i Instagram són les més utilitzades. Però, desconcertantment, el seguiment a les marques comercials disminueix a les xarxes socials any rere any: l’any 2018 era de 81%, el 2019 un 72% a 2020 un 52%. De totes maneres, tot i que no se segueixin a les marques, aquelles empreses que tenen perfils a les xarxes socials continuen inspirant més confiança i proximitat entre els seus públics objectius.

Per això, des de Globalcom recomanem tenir perfils a les xarxes socials, oberts, actius, amb interacció amb els membres de la comunitat, amb contingut de valor,… En definitiva, un perfils ben gestionats per generar més confiança i guanyar en reputació i reconeixement de marca.

Share this Post