CHM Salut Mental

/ febrer 1, 2021/

CHM Salut Mental és un grup de diferents entitats que tenen la missió de promoure la salut mental de les persones i les comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental comunitària integral. Aquest grup necessitava una avaluació de la seva comunicació per prendre les decisions oportunes en els canvis en els quals està involucrat i en les millores que vol emprendre.

Read More

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

/ febrer 1, 2021/

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet va contractar els serveis de Globalcom per realizar una auditoria de la comunicació d’aquesta cooperativa de serveis per a persones amb TEA. Fruit d’aquell treball inicial vam crear un nou web coordinats amb tots els seus proveïdors habituals i hem iniciat la gestió de les xarxes socials. Carrilet és una escola, és un centre de diagnòstic i tractaments per

Read More

Intérpretes de Barcelona

/ febrer 11, 2020/

Des de fa molts anys, Globalcom gestiona la comunicació digital d’Intérpretes de Barcelona. Dota de contingut el web i gestiona les xarxes socials de l’empresa. Així mateix, amb la voluntat de millorar el seu reconeixement hem iniciat nove fórmules comunicatives amb els seus clientes a través de newletters i altres estratègies de marketing digital.

ACECMA

/ febrer 11, 2020/

L’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Medi Ambientals, ACECMA, ens va encarregar un redisseny i actualització de la seva pàgina web i també ajudar-los a elaborar els seus continguts , en català i castellà. Hem contribuït a millorar la comunicació interna amb els seus associats i els hem acompanyat en la seva estratègia de recuperació d’associats. Newsletters i correus interns estandaritzats. Així mateix, hem treballat conjuntament per

Read More

Unión Española de Cooperativas de Enseñanza

/ juliol 4, 2017/

Durant prop d’un any hem treballat en l’organització del XVII Congreso de Cooperativas de Enseñanza de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, UECoE, que es va fer a Salou el novembre del 2016. Des de la secretaria tècnica del Congrés fins la comunicació passant pel claim del Congrés “La emoción de educar. Emociona-t” i tota la seva imatge gràfica, fotografia i vídeos corporatius, entre

Read More

Financoop 2015

/ juliol 4, 2017/

La xarxa Financoop va demanar a Globalcom.cat que es fes càrrec d’organitzar les seves terceres jornades. Una feina de prop de sis mesos de durada, que ha anat des dels serveis de comunicació passant per la logísitica i la secretaria tècnica. Hem fet la comunicació global de la Jornada, amb web corporatiu inclòs i tota la imatge creada expressament per l’acte, la logística de les Jornades o la secretaria tècnica que ha

Read More