ACECMA

/ febrer 11, 2020/

L’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Medi Ambientals, ACECMA, ens va encarregar un redisseny i actualització de la seva pàgina web i també ajudar-los a elaborar els seus continguts , en català i castellà. Hem contribuït a millorar la comunicació interna amb els seus associats i els hem acompanyat en la seva estratègia de recuperació d’associats. Newsletters i correus interns estandaritzats. Així mateix, hem treballat conjuntament per

Read More

Financoop 2015

/ juliol 4, 2017/

La xarxa Financoop va demanar a Globalcom.cat que es fes càrrec d’organitzar les seves terceres jornades. Una feina de prop de sis mesos de durada, que ha anat des dels serveis de comunicació passant per la logísitica i la secretaria tècnica. Hem fet la comunicació global de la Jornada, amb web corporatiu inclòs i tota la imatge creada expressament per l’acte, la logística de les Jornades o la secretaria tècnica que ha

Read More