CHM Salut Mental

/ febrer 1, 2021/

CHM Salut Mental és un grup de diferents entitats que tenen la missió de promoure la salut mental de les persones i les comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental comunitària integral. Aquest grup necessitava una avaluació de la seva comunicació per prendre les decisions oportunes en els canvis en els quals està involucrat i en les millores que vol emprendre.

Read More

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

/ febrer 1, 2021/

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet va contractar els serveis de Globalcom per realizar una auditoria de la comunicació d’aquesta cooperativa de serveis per a persones amb TEA. Fruit d’aquell treball inicial vam crear un nou web coordinats amb tots els seus proveïdors habituals i hem iniciat la gestió de les xarxes socials. Carrilet és una escola, és un centre de diagnòstic i tractaments per

Read More

La Confederació

/ febrer 11, 2020/

La Confederació és la patronal de tercer sector social. Va encarregar a Globalcom una auditoria de la comunicació, és a dir, anàlisis, fotografia fixe, del seu estat comunicatiu. Es va realitzar una anàlisi completa de la comunicació interna i l’externa, centrada específicament en el seu web, l’ús de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. Es van analitzar els diferents tipus de públics objectius, i

Read More

ATLL

/ febrer 11, 2020/

ACECMA

/ febrer 11, 2020/

L’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Medi Ambientals, ACECMA, ens va encarregar un redisseny i actualització de la seva pàgina web i també ajudar-los a elaborar els seus continguts , en català i castellà. Hem contribuït a millorar la comunicació interna amb els seus associats i els hem acompanyat en la seva estratègia de recuperació d’associats. Newsletters i correus interns estandaritzats. Així mateix, hem treballat conjuntament per

Read More

Unión Española de Cooperativas de Enseñanza

/ juliol 4, 2017/

Durant prop d’un any hem treballat en l’organització del XVII Congreso de Cooperativas de Enseñanza de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, UECoE, que es va fer a Salou el novembre del 2016. Des de la secretaria tècnica del Congrés fins la comunicació passant pel claim del Congrés “La emoción de educar. Emociona-t” i tota la seva imatge gràfica, fotografia i vídeos corporatius, entre

Read More