/ gener 8, 2018/ Comunicació, Globalcom.cat

Nova imatge de la FeCEC. Tria Escola CooperativaAquests darrers mesos, l’equip de Globalcom ha treballat coordinadament amb la Federació de Cooperatives de l’Ensenyament de Catalunya per repensar els seus principis fonamentals i posar en valor les seves diferències entre totes les tipologies d’escoles públiques i concertades que hi ha a Catalunya. Ha estat un procés molt enriquidor que ens ha permès elaborar una estratègia a llarg termini en la que tots els membres de la Federació tenen un paper destacat. D’aquest llarg procés han sorgit unes quantes bones idees concretades en diferents peces de comunicatives sota la idea bàsica que les Escoles Cooperatives són una escola per a tothom, l’escola de cadascú.

En aquesta campanya hem treballat en la construcció d’un decàleg o manifest en 10 punts sobre els principis de l’escola cooperativa, que són i que representen. Hem preparat redaccionals publicats en diferents mitjans de comunicació. I a les xarxes socials,entre moltes altres, hem promogut els valors de les escoles cooperatives.

Principis EscolesCoop

Aquesta nova formulació del discurs de les escoles cooperatives ha anat acompanyada d’una nova imatge gràfica que hem fet construït de la mà de l’estudi gràfic Laia Guarro. Els crayons i la quadrícula de les llibretes ens permet donar coherència i un nou aire fresc a tota la comunicació de la FeCEC.

Nou Web

Nou Web Fecec

 

I la nova imatge ens ha conduït necessàriament a la construcció d’un nou espai web. Aquesta nova presentació a Internet ens permet estar disponibles en tots els tipus d’ordinadors, mòbils i tauletes. És a dir, és un web responsive . Un web pensat i adaptat als usuaris, intuïtiu i fàcil d’utilitzar. També està pensat per mostrar la diversitat d’escoles cooperatives que són membre d’aquesta federació: les seves activitats i les seves notícies. Podeu visitar el web de la FeCEC seguint aquest enllaç

Volem agrair des d’aquestes línies el suport i la confiança de la FeCEC en la nostra feina i el de totes les escoles que han participat en les moltes reunions de treball. Així mateix agrair el compromís de professionals que han participat en aquest projecte que continua: Laia, Crisitna, Lluís i M. Àngels.

Share this Post