El Decàleg de Globalcom per gestionar la comunicació en moments de crisi

El Decàleg de Globalcom per gestionar la comunicació en moments de crisi

L’experiència és un grau! Tots els anys que portem assessorant empreses i treballant en gabinets de comunicació ens ajuda a identificar quines són les claus per gestionar una comunicació de crisi. Analitzant el nostre treball, des de Globalcom compartim un decàleg que ens permet organitzar la gestió de les crisis amb la comunicació de les empreses i institucions, i que pot ser útil quan les

Read More

Globalcom renova web

Globalcom renova web

L’equip de Globlacom.cat ens passem el dia recomanant als nostres clients que han de tenir un web responsive, és a dir, que encaixi en els mòbils, tauletes i ordinadors de sobretaula; que sigui una pàgina pensada per l’usuari que sigui intuïtiva i que trobi fàcilment tot allò que pugui ser-li útil. Tots els consells que hem donat als nostres clients, ens els hem aplicat a

Read More

Globalcom.cat organitza les III Jornades Financoop

Globalcom.cat organitza les III Jornades Financoop

La xarxa Financoop va triar els serveis de Globalcom.cat per organitzar les seves terceres jornades, des dels serveis de comunicació passant per la logísitica i la secretaria tècnica. Una feina de prop de sis mesos de durada en què ens hi hem deixat la pell per aconseguir que la jornada hagi estat un èxit, en paraules dels assistents, i s’hagin acomplert els objectius dels organitzadors. Entre les

Read More

Mateixos mètodes, diferents finalitats

Mateixos mètodes, diferents finalitats

Sovint destaquem la importància de la comunicació per a relacionar-nos, per a explicar el que ens passa, per expressar el que volem. S’enfoca, per tant, l’acció de comunicar com una eina constructiva, positiva, que ens ajuda a millorar les nostres relacions i a difondre el millor de nosaltres. Una comunicació positiva, per tant, ens ajuda a mostrar-nos tal com som i ensenyar el millor de

Read More

Els forats negres en la comunicació de l’Ebola

Els forats negres en la comunicació de l’Ebola

L’Ebola és un virus mortal. Qui més qui menys n’havia sentit a parlar, però ens quedava massa lluny per preocupar-nos. Ara que ha arribat a Europa, hem descobert que en el nostre cas va associat a un altre virus tan destructiu com és la desinformació o la manca de planificació de la comunicació de crisi. Una comunicació que és vital tenir-la ben planificada i que

Read More

Reputació sota mínims

Reputació sota mínims

Reputació i prestigi. Dos intangibles que moltes empreses sovint tenen poc present i que cuiden poc amb els problemes que això els hi pot comportar fins i tot en els seus comptes de resultats. És cert que la reputació pot tardar fins a 20 anys en construir-se, i només cinc minuts en destruir-se. Motiu encara més que suficient per fer els esforços necessaris per mantenir-la

Read More